Mittwoch, 27.09.2017 ab 21 Uhr

Meet & Greet
für Freunde der Kommunikation bei elektronischen Klängen

Groovepack (FET / Mixcloud) &
Michael Fischer (Meet & Greet / Soundcloud) &
Chess (Meet & Greet / Mixcloud)
 meet greet
 Homepage:  http://n8w.de/

Facebook: http://l.facebook.com/